Laatu

Yritys käyttää suunnitelmallisen johtamisen työkaluna PKY-LAATU –toimintajärjestelmää.
Järjestelmä on auditoitu ja sertifioitu laatustandardin ISO 9001 ja ympäristöstandardi ISO 14001 mukaan.

Toimimme ja koulutamme henkilöstöä erityisesti asiakaspalvelu, turvallisuus ja ympäristö huomioiden.